Algemene Voorwaarden springkastelen - Nova-fun

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huur springkastelen.

 • De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en
  zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking. 
 • Bij ondertekening van de bestelbon, betaling van het voorschot, mondeling akkoord of bestelling
  via elektronische post gaat de huurder akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. 

Attracties

 •  Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst
  worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (kiezel, glas,…). 
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water.
  Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot
  stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan
  voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan. 
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor)
 • Het is verboden om over de muren van de springkastelen te klimmen
 • Het is verboden eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen enz… op de attracties
  te brengen.
 • De attracties, games en speldoeken mogen niet worden betreden met schoenen. Dieren zijn niet
  toegelaten op de attracties.
 • In geval van regen laat men de attractie opgeblazen! Enkel bij storm mag het kasteel worden
  afgelaten om schade te voorkomen. Bij niet naleven hiervan zal eventuele opgelopen schade
  worden verhaald op de huurder. 
 • Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de attractie ook ‘s nachts gevrijwaard blijft
  van diefstal.
 • De huurder zorgt voor een veilige elektriciteitsaansluiting van 220V 16A. (schade aan onze toestellen door slechte elektriciteitsvoorziening zal worden aangerekend). 
 • De attracties worden na elke huurperiode gereinigd en op regelmatige basis gedesinfecteerd.
 • Bij buitensporige vervuiling zullen kosten worden aangerekend. Ook extra reiniging ten gevolge
  van kindergrime zal worden aangerekend. !! De huurder doet geenszins pogingen om met producten eventuele vervuiling te verwijderen. Deze
  kunnen namelijk schade toebrengen aan het materiaal. Apparatuur /

Games / toestellen

 • De goederen worden in perfecte staat afgeleverd en dienen zo terug te worden ingeleverd.
 • Men bedient de machines volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen en instructies van het
  Nova-team. De machines mogen enkel door volwassenen worden bediend. 
 • Klachten moeten onmiddellijk worden gemeld en worden niet meer aanvaard na de
  gebruiksperiode.

Schade / Ongevallen

 • Bij eventuele vaststelling van schade al dan niet opzettelijk of verlies zal deze worden verhaald
  op de huurder. 
 • Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook, voor, na of tijdens de verhuurperiode, schade of
  letsels ontstaan tijdens levering, plaatsing en afbouw kan de verhuurder niet aansprakelijk
  worden gesteld. 
 • Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar 0465021332

Huurperiode / Leveringen / Afhalingen

 • Nova-fun houdt zoveel mogelijk rekening met de gevraagde lever-, en ophaaltijden.
 • Door onvoorziene (verkeers-)omstandigheden tijdens de levering kan er een kleine afwijking op
  de huurperiodes zijn, waarvoor de huurder geen schadevergoeding aan de verhuurder kan eisen
 • Springkastelen en attracties worden gratis geleverd tot 10 gereden km vanaf magazijn. Buiten deze afstand zal een kilometer/reistijdvergoeding worden gerekend per gereden km. (€0,70/km)
 • Kilometervergoeding voor apparatuur of kleine games worden niet apart aangerekend als ze
  worden meegeleverd met een bestelde attractie en ook samen worden afgehaald (maw dezelfde
  huurtermijn). Bij aparte levering of ophaling van apparatuur of games zullen transportkosten
  (kilometervergoeding) worden aangerekend. Afhalen is ook mogelijk.
 • De huurder zorgt voor bekwame hulp tijdens de op- en afbouw van de attracties
  De hulp volgt de instructies van onze medewerker en werkt mee tijdens de opbouw en afbouw
  ongeacht tijdstip of weer. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen extra
  personeelskosten worden aangerekend. 
 • Levering en plaatsing van springkastelen of attracties gebeuren gelijkvloers en zonder trappen
  binnen aanvaardbare afstand vanaf de bestelwagen. 
 • Bij het ophalen zorgt de huurder dat alle goederen zich centraal op 1 punt bevinden zoals bij
  levering. Indien de chauffeur alle goederen zelf dient te verzamelen zullen hiervoor kosten
  worden aangerekend.
 • De huurder verwittigd als de huurperiode vroeger dan voorzien afloopt. 
 • Bij te laat inleveren van afgehaalde goederen zal extra huur worden aangerekend. Boekingen / Betalingen
 • Een reservatie wordt pas geregistreerd na betaling van het voorschot.
 • Betaling kan cash of door storting op onze rekening BE67 9730 3183 1087
 • Annulatie dient tijdig vooraf te worden doorgegeven. Bij niet aangetekende annulatie dient deze
  uitdrukkelijk bevestigd te worden door Nova-fun. Annulatie per mail die niet uitdrukkelijk door
  Nova-Fun werd bevestigd voor akkoord wordt niet aanvaard. Sms berichten worden niet
  aanvaard als geldige annulatie. De tijd van ontvangst van een aangetekende zending of de bevestiging van Nova-fun is
  doorslaggevend voor de bepaling van het te betalen percentage over het originele huurbedrag. 
 • Los van het voorschot/borg moeten huurcontracten tenminste 14 dagen voordien voldaan zijn
  anders behoudt de verhuurder het recht de reservatie verder te verhuren.
 • Bij last minute contracten dient het volledige huurbedrag betaald te worden alvorens de
  attractie wordt geplaatst en/of toestellen worden afgeleverd. Onze medewerker krijgt de
  uitdrukkelijke opdracht niet te leveren wanneer het saldo niet werd voldaan.
 • De borg wordt cash of via bank terugbetaald na inspectie en goedkeuring van de attractie of
  apparatuur. 
 • Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de
  verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen
  schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Facturatie

 •  Facturatiegegevens worden doorgegeven bij de bestelling, en kunnen achteraf niet worden
  gewijzigd.

De huurovereenkomst gebeurd met Nova-Fun (BE0838.810.270)

Prijzen vermeld op de website zijn exculsief BTW

De klant bevestigt bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.